3- بررسی طرح ریزی و اقدامات انجام شده 4-3- برگزاری جلسه بازنگری مدیریت

بازنگری مدیریت، مؤلفه کلیدی فرآیند اقدام از ساختار طرح‌ریزی، اجرا، بررسی و اقدام درسیستم مدیریت انرژی EnMS می‌باشد. موارد خاصی از اطلاعات (ورودی ها) در مورد سیستم مدیریت انرژی EnMS و عملکرد انرژی سازمان وجود دارد كه برای بازنگری و اقدام مدیریت ارشد تهیه شده است. اگرچه به بازنگری مدیریت تا گام 6 به طور کامل اشاره نشده است، ولی انجام بازنگری مدیریت جزئی در این مرحله از ایجاد سیستم مدیریت انرژی EnMS بسیار مفید می باشد و دستاوردهای زیر را به همراه دارد.

 • اطلاع‌رسانی و تهیه گزارش‌های رسمی‌تر و جامع‌تر درخصوص وضعیت انرژی برای مدیریت ارشد
 • انجام نخستین گام‌ها جهت بنای یک فرایند مداوم که اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم‌گیری‌های كلیدی درباره اولویت‌ها و منابع مدیریت انرژی برای مدیریت ارشد تهیه می‌كند
 • قبل از حرکت رو به جلو، ایجاد اطمینان برای مدیریت ارشد مبنی بر اینكه اقدامات مدیریت انرژی طرح‌ریزی شده همتراز با اهداف سازمانی و تجاری می باشند.
 • گزارش‌دهی مشتمل بر دستاوردها و آموخته ها در مورد پیشرفتی که تاکنون در سیستم مدیریت انرژیEnMS حاصل شده است.
 • تعیین هر گونه الزام و یا محدودیتها با توجه به تخصیص منابع سازمان
 • نگاهی به اقدامات آتی پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژیEnMS

در بازنگری مدیریت جزیی، که در این مقطع از اجرای سیستم انجام می شود، لازم است موارد زیر مدنظر قرار گیرد.

 • تهیه دستورجلسه بازنگری مدیریت می‌تواند به شما در شناسایی و سازماندهی اطلاعات کمک کند تا اطلاعات توسط مدیریت ارشد بازنگری شده و به عنوان نتیجه این بازنگری برای اخذ تصمیمات و اقدامات آتی برنامه ریزی شود.
 • چه کسی اطلاعات مورد نیاز برای بازنگری مدیریت را جمع آوری خواهد کرد؟ نماینده مدیریت انرژی مسئول گزارش‌دهی به مدیریت ارشد در مورد عملکرد سیستم مدیریت انرژیEnMS است. حصول اطمینان از اینکه اطلاعات مرتبط جمع‌آوری شده و برای ارائه به مدیریت ارشد آماده شده‌ است وظیفه نماینده مدیریت می‌باشد. ممكن است نماینده مدیریت، از تیم انرژی و سایر افرادی كه مسئولیت داده‌ها یا اطلاعات مشخصی را برای كمك به تدوین اطلاعات مورد نیاز در امر بازنگری دارند، استفاده نماید.
 • آیا بازنگری مدیریت باید به صورت یك جلسه حضوری باشد؟ بازنگری مدیریت لزوما نیاز به ملاقات رودررو ندارد. رویكردهای دیگری می تواند اتخاذ شود. برای مثال، جلسات الکترونیکی، ایمیل، و تالارهای گفتگوی الکترونیکی. آنچه مهم است این است كه اطلاعات كلیدی در اختیار مدیریت ارشد قرار گیرد، تا این اطلاعات را بازنگری كنند و هرگونه تصمیم و اقدام مورد نیازِ در این زمینه اتخاذ شود.
 • آیا ثبت كردن بازنگری مدیریت لازم است؟ ثبت و مستندسازی از بازنگری مدیریت، بخشی از مدارک مورد نیاز را برای نشان دادن اینکه فرایندهای مرحله اقدام، پیاده‌سازی می‌شوند، فراهم می‌كند، بنابراین ثبت صورتجلسه بازنگری مدیریت ضرورت دارد. موارد پیشنهادی برای ثبت شدن، مشتمل بر تاریخ بازنگری مدیریت، نام و سمت شركت‌كنندگان، موضوعات پوشش‌داده شده و اطلاعات ارائه شده و تصمیمات و اقدامات مدیریت ارشد به عنوان نتیجه بازنگری، می‌باشد.

در خاتمه توجه به این مطلب مناسب است که انجام این کار در این مرحله از الزامات استاندارد ISO 50001 نمی باشد، چرا كه این امر تنها یك بازنگری مدیریت جزئی بوده كه در طول مدت ایجاد مقدماتی سیستم مدیریت انرژی EnMS انجام شده و تنها برخی از موضوعاتی كه مدیریت انتظار دارد تا بازنگری شود را پوشش می‌دهد.

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

 • خلاصه آمار:
 • امروز: 404
 • |
 • این ماه: 14997
 • |
 • مجموع: 489544