2- طرح‌ریزی و تهیه پروفایل انرژی 3-2- شناسایی استفاده های انرژی بارز/2-3-4- ثبت استفاده های انرژی بارز و روش شناسایی آن

لیست استفاده‌های انرژی بارز و روش‌های مورد استفاده برای انتخاب آنها، به عنوان یك سند طرح‌ریزی مدیریت انرژی حائز اهمیت به شمار می رود. تیم انرژی به طور منظم استفاده‌های انرژی بارز را بازنگری می‌كند و ممكن است لیست با جابجایی اولویت‌های انرژی، سازمانی و تجاری تغییر كند. بهتر است برای استفاده های انرژی بارز نمودار کنترلی مناسبی ایجاد گردد و استفاده‌های انرژی بارز و نواحی یا بهره‌برداری‌های مرتبط با آنها به همراه كاركنان متأثر از آنها (به همراه عنوان سمت) در آن ثبت شود. این ابزار می‌تواند برای تهیه لیستی از استفاده‌های بارز انرژی و همچنین تدوین سایر اطلاعاتی كه برای حصول اطمینان از مدیریت صحیح استفاده‌های بارز انرژی مورد نیاز است، در نظر گرفته شود.

از آنجاییکه روش به کار گرفته شده برای شناسایی استفاده‌های انرژی بارز ثبت می‌شود، لذا تشخیص اینكه چه معیارهایی استفاده شده و چگونه اعمال شده‌اند، قابل انجام است. البته روش‌ شناسایی استفاده‌های انرژی بارز ممكن است در طول زمان تغییر كند. اگرچه شاخص‌های ثانویه می‌توانند در تعیین استفاده‌های انرژی بارز لحاظ شوند، ولی باید معیارهای اولیه برای تعیین نقاط بارز با آنچه كه مصارف قابل توجه انرژی را تشكیل می‌دهد و یا آنچه كه پتانسیل قابل ملاحظه برای بهبود عملكرد انرژی را در سازمان تشكیل می‌دهد، مرتبط باشند.

در گام 2-3-2، بالانس انرژی بر اساس میزان انرژی مصرفی به عنوان روش تعیین استفاده‌های بارز انرژی ارائه شده است. در این رویكرد، آستانه مشخصی از مصرف انرژی یا درصدی خاص از كل مصرف به عنوان معیار انتخاب نقاط بارز استفاده می‌شود. این معیار انتخاب و فرآیندی كه جهت تعیین استفاده‌های انرژی بارز برای اعمال آن به كار گرفته می‌شود، ثبت خواهد شد. چنانچه استفاده‌های انرژی بارز بر اساس فرصت‌های قابل‌ملاحظه برای بهبود تعیین شود، روش و معیارهای استفاده شده برای اولویت‌بندی این فرصت‌ها نیز باید ثبت شود.

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

  • خلاصه آمار:
  • امروز: 477
  • |
  • این ماه: 15070
  • |
  • مجموع: 489617