2- طرح‌ریزی و تهیه پروفایل انرژی 4-2- شناسایی فرصتهای بهبود/2-4-1- بازنگری انرژی

بازنگری انرژی، مجموعه ای از اطلاعات لازم را برای طرح‌ریزی مدیریت انرژی فراهم می‌كند. بازنگری یك تصویر کلی از عملكرد کنونی انرژی در تاسیسات و بخشهای مصرف کننده انرژی ارائه کرده و لیستی از راهکار‌های بهبود كمی را پیشنهاد می‌دهد. انواع فرصت‌های بهبود شناسایی شده به دامنه كاری و هدف از ارزیابی بستگی دارد اما این فرصت‌ها ممكن است بهبودهایی را در خرید انرژی، روش‌‌های بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری بهتر و بازسازی یا جایگزینی تجهیزات انرژی موجود ارائه دهند. بازنگری انرژی شامل موارد زیر است:

 • تعیین دامنه كاری بازنگری انرژی شامل ساختمانها، سیستمها و فرایندها
 • بررسی سوابق بازنگری انرژی و تعیین سایر داده‌های مورد نیاز و یا بروزرسانی داده‌های موجود
 • توسعه طرح بازنگری انرژی براساس محدوده کاری مشخص شده
 • اجرای بازنگری
 • ثبت نتایج بازنگریهای انجام شده

تهیه برنامه زمان‌بندی بازنگری انرژی برعهده نماینده مدیریت انرژی است. بازنگری می‌تواند بوسیله نماینده مدیریت و یا اعضای تیم انرژی، متخصصان انرژی، مشاوران انرژی بیرونی و پرسنل تأسیسات اجرا شود. منابع مورد نیاز برای اجرای بازنگری انرژی توسط مدیریت اختصاص داده می‌شوند.

ابزارهای متعددی جهت بازنگری انرژی و ارزیابی عملکرد انرژی سازمان موجود می‌باشد و اطلاعات مختلفی از طریق اینترنت و یا سایر منابع جهت شناسایی فرصت‌های بالقوه صرفه‌جویی انرژی در دسترس می باشند. همچنین می توان از شرکتهای خدمات انرژی و یا متخصصان فعال در این حوزه بهره گرفت. مواردی که معمولا در صنایع و ساختمانها (در صورت وجود) تحلیل می شوند مشتمل بر سیستم‌های هوای فشرده، سیستم‌های فن، موتورها، سیستم‌های گرمایش فرآیند، سیستم‌های پمپ، سیستم‌های بخار، مراكز اطلاعات و مصارف ساختمان‌ها می باشد.

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

 • خلاصه آمار:
 • امروز: 431
 • |
 • این ماه: 15024
 • |
 • مجموع: 489571