2- طرح‌ریزی و تهیه پروفایل انرژی 8-2- برآورد طرحهای اقدام مدیریت انرژی

بعد از تعیین اهداف کلان انرژی و تنظیم اهداف خرد انرژی برای سیستم مدیریت انرژیISO 50001، سازمان تعیین می‌کند که چگونه می توان به آنها دست پیدا کرد. این امر شامل بازنگری لیست فرصت‌های اولویت‌بندی شده و انتخاب پروژه‌های عملیاتی برای انجام می‌باشد.

هنگامی که سازمان پروژه های انرژی را برای انجام انتخاب کرد، مدیر پروژه تعیین شده و برای هر پروژه یک تیم تشکیل می‌شود. سپس برای هر پروژه یك برنامه عملیاتی مدیریت پروژه ایجاد می‌شود. یک برنامه عملیاتی خوب منابع را در نظر می‌گیرد و شامل برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی، تأیید و اطلاع رسانی است.

یك برنامه عملیاتی انرژی برای برآوردن الزامات سیستم مدیریت انرژیISO 50001 باید حداقل موارد زیر را تعیین كند:

  • اقداماتی كه باید تکمیل شود.
  • منابعی كه برای تکمیل اقدامات مورد نیاز است.
  • شخص یا اشخاص مسئول برای تکمیل اقدامات و
  • تعیین اینکه تأیید نتایج و بهبودها چگونه صورت می‌پذیرد.

تعیین یک مدیر پروژه با تمامی مسئولیت های اجرای پروژه و ایجاد ارتباطات مناسب جهت ارائه دستاوردهای پروژه به مدیریت ارشد ضرورت دارد. مدیر پروژه باید دارای خصوصیات و ویژگیهای لازم جهت هدایت تیم پروژه و اطمینان از انطباق اقدامات با برنامه عملیاتی را داشته باشد.

در زیر برخی از دستورالعمل‌های مربوط به انتخاب پروژه و ایجاد برنامه‌های عملیاتی مدیریت انرژی آورده شده است.

گام 2-8-1 انتخاب پروژه ها براساس منابع و سایر فاکتورها

گام 2-8-2 لیست كردن اقدامات موردنیاز

گام 2-8-3 ایجاد برنامه زمانی

گام 2-8-4 تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌ها

گام 2-8-5 تدوین و به‌هنگام‌سازی منظم برنامه‌های عملیاتی

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

  • خلاصه آمار:
  • امروز: 143
  • |
  • این ماه: 6212
  • |
  • مجموع: 468558