1- شروع استقرار سیستم 2-1- مستند کردن تعهد مدیریت ارشد/1-2-1- تصویب دامنه كاری و مرزهای سیستم

دامنه کاری و مرزهای سیستم مدیریت به سازمان اجازه می دهد تا با تعریف حوزه سیستم مدیریت انرژی ضمن تمرکز بر منابع، فعالیتهای خود را با اثربخشی بیشتری هدایت نماید. دامنه سیستم مدیریت ممكن است یك ساختمان، كارخانه، تاسیسات، سایت یا شركت و یا بعضی از اجزای آنها باشد و اقدامات، امكانات و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با منابع انرژی داخل دامنه كاری را پوشش دهد. مرزها، محدوده‌های فیزیكی یا سازمانی هستند كه توسط سازمان تعریف شده و ممكن است شامل یك یا چند فرآیند، سایت‌، تجهیزات و یا دیگر محدوده‌های مرتبط باشند. دامنه كاری ممكن است شامل مرزهای مختلفی باشد. مدیریت ارشد دامنه‌كاری و مرزهای سیستم مدیریت انر‍ژی سازمان را شناسایی و ثبت می‌كند.

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

  • خلاصه آمار:
  • امروز: 485
  • |
  • این ماه: 15078
  • |
  • مجموع: 489625