5- بررسی سیستم 3-5- ارزیابی انطباق‌های قانونی و سایر انطباق‌ها

گام 6-3 شامل ارزیابی انطباق فعالیتهای برنامه ریزی شده در گام 2-1-4 می باشد. این زمان خوبیست که طرح‌ریزی بازبینی شود تا اطمینان حاصل شود که طرح‌ریزی، تعیین و آگاه‌سازی نقش‌ها، وظایف و مسئولیت‌ها را دربرمی‌گیرد و اطمینان حاصل شود که فاصله‌های زمانی برای اجرای چنین ارزیابی‌هایی مشخص شده‌است.

هدف از ارزیابی انطباق با الزامات قانونی و سایر الزامات مرتبط با بهره‌برداری و مصرف انرژی، حصول اطمینان از برآورده شدن الزامات است. ارزیابی‌ها مشکلات بالقوه و واقعی را شناسایی می‌کنند، و می توان اقدام اصلاحی و پیشگیرانه مناسب را انجام داد (گام 5-5 را ببینید).

توسعه و تهیه چک‌لیست ها را برای کمک به فرآیند ارزیابی انطباق در نظر بگیرید. چک لیست های ممیزی الزامات قانونی (به خصوص برای مقررات و استانداردهای داخلی) اغلب در تالار گفتمان سایت EnMS قابل بررسی می باشد. چک‌لیست‌های سفارشی می‌توانند با در نظر گرفتن هر یک از الزامات و ایجاد سوال‌های معمولی که برای تعیین برآورده شدن یا عدم برآوردن شدن الزامات پاسخ داده می‌شوند، ایجاد گردند.

جایی که الزامات قانونی و یا سایر الزامات برآورده نمی‌شود (عدم انطباقها) اقدامات اصلاحی برای حذف مشکل انجام می‌شود. گاهی اوقات ممکن است موقعیتی باشد که هیچ مدرکی برای عدم انطباق وجود نداشته باشد اما نشانه‌هایی مبنی بر اینکه یک مشکل بالقوه می‌تواند در این شرایط به وجود آید، وجود دارد. در این حال ممکن است شما یک اقدام پیشگیرانه برای بررسی بیشتر موضوع و انجام هرگونه اقدامات موردنیاز، انجام دهید. برای اطلاعات بیشتر درباره اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه گام 5-5 را مشاهده کنید.

نتایج حاصل از ارزیابی‌های انطباق باید ثبت و نگهداری شود. چگونگی ثبت و نگهداری نتایج ارزیابی از جمله قالب و سطح جزئیات، به سازمان بستگی دارد. نتایج این ارزیابی‌ها باید توسط مدیریت ارشد به عنوان بخشی از فرآیند بازنگری مدیریت، بازنگری شود. (گام 6 را مشاهده کنید)

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

  • خلاصه آمار:
  • امروز: 492
  • |
  • این ماه: 15085
  • |
  • مجموع: 489632